ကိုဗစ်-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးစီးမှု (21-8-2021 ရက်နေ့အထိ)


           ထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေစုစုပေါင်း     - 4,456,857

           (Cumulative vaccinated)

           အကြိမ်ပြည့်ထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေ  - 1,796,830

           (Cumulative fully vaccinated)

           တစ်ကြိမ်ထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေ      - 2,660,027

            (Cumulative one dose vaccinated)

 
 

More Tags