ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန “ယနေ့အတွက်ဓာတ်ပုံကဏ္ဍ (Photos of the Day)” (18-1-2021)

အမှတ်စဉ် (၂၁၄)
ပြည်သူများ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုအန္တရာယ်မှကင်းဝေးစေရေးအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏လမ်းညွှန်မှု၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်မြို့၊ မြို့နယ်အားကစားနှင့် ကာယ ပညာဦးစီးဌာနနှင့် အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတို့၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် (Mask and Face Shield Campaign) ကို အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီး ဌာနဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်စေတနာ့ ဝန်ထမ်းများ ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်နေပုံ (၁၀.၁.၂၀၂၁)

 
 

အမှတ်စဉ် (၂၁၅)
ပြည်သူများ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုအန္တရာယ်မှကင်းဝေးစေရေးအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏လမ်းညွှန်မှု၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေး ဦးစီးဌာန၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ညောင်ဦးခရိုင်၊ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်၌ အခြေခံကျန်းမာရေးပညာရှင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများပူးပေါင်း၍ (Mask and Face Shield Campaign) ဆောင်ရွက်နေပုံ (၁၂.၁.၂၀၂၁)

 
 

အမှတ်စဉ် (၂၁၆)
ပြည်သူများ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုအန္တရာယ်မှကင်းဝေးစေရေးအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏လမ်းညွှန်မှု၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ရေကြည်မြို့နယ်၌ အခြေခံကျန်းမာရေးပညာရှင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများပူးပေါင်း၍ (Mask and Face Shield Campaign) ဆောင်ရွက် နေပုံ (၈.၁.၂၀၂၁)

 
 

အမှတ်စဉ် (၂၁၇)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကုသရေးဌာန (သုဝဏ္ဏ)၊ အထူး ကြပ်မတ်ကုသဆောင်(ICU)၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများမှရောဂါပြင်းထန်စွာခံစားရနေသူ တစ်ဦးကို ကုသစောင့်ရှောက်မှုများ ပေးအပ်နေပုံ (၃၁-၁၂-၂၀၂၀)

 
 

More Tags