COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (2-12-2020, 8:00 PM)

((၁-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ ည(၈:၀၀)နာရီမှ (၂-၁၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုပေါင်း (၁၉,၆၈၀)ခုအား စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲ အတည်ပြု လူနာသစ် (၁,၄၁၁) ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။

 

More Tags