ဦးဆောင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Gavi မှ ပံ့ပိုးပေးမည့် ထောက်ပံ့ငွေနှင့် ပတ်သက်သော ပဏာမဆန်းစစ်မှုရလဒ်များ တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

ဦးဆောင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Gavi မှ ပံ့ပိုးပေးမည့် ထောက်ပံ့ငွေနှင့် ပတ်သက်သော ပဏာမဆန်းစစ်မှုရလဒ်များ တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags