အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ညီလာခံနှင့် ဗဟိုအဆင့် လူထုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းဆန်းစစ်ဆွေးနွေးပွဲ (၂၀၁၈) ၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားခဲ့သည့် (အချက်အလက်များသိရှိရန် မိန့်ခွန်းကောက်နုတ်ချက် မူကြမ်း)

အခြေခံကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ ညီလာခံနှင့် ဗဟိုအဆင့် လူထုကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းဆန်းစစ် ဆွေးနွေးပွဲ (၂၀၁၈)အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

 
 

More Tags