သားဖွား ဒီပလိုမာသင်တန်း သင်ရိုးညွှန်တမ်းနှင့် လက်စွဲစာအုပ်စာတန်းများ မိတ်ဆက်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

သားဖွား ဒီပလိုမာသင်တန်း သင်ရိုးညွှန်တမ်းနှင့် လက်စွဲစာအုပ်စာတန်းများ မိတ်ဆက်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags