သူနာပြုတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) နှင့် သူနာပြုကဏ္ဍ ဘက်စုံပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားခဲ့သည့် (အချက်အလက်များသိရှိရန် မိန့်ခွန်းကောက်နုတ်ချက် မူကြမ်း)

သူနာပြုတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) နှင့် သူနာပြုကဏ္ဍတစ်​ခုလုံး ဘက်စုံပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

 
 

More Tags