လူနာဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ဆေးဝါးပညာရပ်ကဏ္ဍမှ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် ဆေးဝါးပညာရပ်ကဏ္ဍ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ နှီးနှောဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

လူနာဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ဆေးဝါးပညာရပ်ကဏ္ဍမှ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် ဆေးဝါးပညာရပ်ကဏ္ဍ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ နှီးနှောဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags