ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး မဟာဘွဲ့၊ ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံ (ဆေးရုံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ)၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် အပူပိုင်းဆေးပညာ မဟာဘွဲ့နှင့် ကျန်းမာရေးမဟာသိပ္ပံ (အခြေခံကျန်းမာရေး) အောင်မြင်ခဲ့သူများအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး မဟာဘွဲ့၊ ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံ (ဆေးရုံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ)၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် အပူပိုင်းဆေးပညာ မဟာဘွဲ့နှင့် ကျန်းမာရေးမဟာသိပ္ပံ (အခြေခံကျန်းမာရေး) အောင်မြင်ခဲ့သူများအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags