ဆေးတက္ကသိုလ်များတွင် ရလဒ်အခြေပြုသော ပေါင်းစည်းချိတ်ဆက်သင်ကြားခြင်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်း (Outcome Based Integrated Curriculum) ဖြင့် သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် အပြီးသတ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားခဲ့သည့်မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နုတ်ချက်များ

ဆေးတက္ကသိုလ်များတွင် ရလဒ်အခြေပြုသော ပေါင်းစည်းချိတ်ဆက်သင်ကြားခြင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်း (Outcome Based Integrated Curriculum) ဖြင့် သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် အပြီးသတ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags