ကျန်းမာရေးအချက်အလက်များအား အကျိုးရှိထိရောက်စွာ တင်ပြခြင်း ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

ကျန်းမာရေးအချက်အလက်များအား အကျိုးရှိထိရောက်စွာ တင်ပြခြင်း ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags